logo

Contact

Address: Pashko Vasa, Nr.1, Pejton, 10000, Prishtina

Prishtinë 10000, Kosovë

Tel: 038248677

E-mail: info@kosid.eu